Det första kvinnohistoriska museet i Sverige

KulturupplevelserUmeå

Kvinnohistoriskt museeum

I kulturhuset Väven finns Kvinnohistoriskt museum – det första av sitt slag i Sverige. I utställningar om vår nutid, historia och framtid sätter museet kvinnor i centrum för berättelsen. För aktuella utställningar, visningar och programverksamhet se webbplats.

Se på Google Maps

Att göra i närheten

Upptäck mer i Sverige

Visit Umeå