Virserums Konsthall

KulturupplevelserVirserum

Konsten är till för alla!

På Virserums Konsthall pågår alltid flera utställningar samtidigt med lite olika inriktning för att det ska passa olika smaker. Vill du känna igen dig och ditt eget liv och se en utställning som handlar om vanliga människors liv och villkor är det naturligt med ett besök på Virserums Konsthall. Virserum är också landsbygdens konsthall som blir en kontrast till bilden av att konst och kultur enbart finns i storstäderna. Virserums Konsthall ser sig självt som ett ekomuseum och som en del av bygdens liv och sociala demokratiska och ekonomiska utveckling. Som gammal möbelmetropol är skogen och träden näringar som varit viktiga och de är fortfarande en viktig del av Smålands näringsliv. Trä och skog är även viktigt för det hållbara samhället. Vart tredje år funderar Virserums Konsthall extra kring hur vi kan leva hållbart. Inte bara ekologiskt hållbart utan också ekonomiskt och socialt.

Se på Google Maps

Bra att tänka på

På området som Virserums Konsthall finns även Virserums Möbelindustrimuseum, Telemuseum, Örtagården och två fina cafémöjligheter.

Foto: Virserums Konsthall

Att göra i närheten

Upptäck mer i Sverige

Småland