Ansarve Farm

GårdsbutikStenkumla

Gotländskt hantverk direkt från lammbonden

Det gotländska lammskinnet är unikt i världen. Under många generationer har gotlänningen arbetat med avel för att få fram detta unika lammskinn. Inte någonstans hittar man en sådan glans, lock och kvalité. Gården Ansarve drivs av Jenny Granlund med familj. . Totalt finns här 150 tackor som under sommaren är ute på naturbeten, bland annat på Furillen och Bungenäs.Av lammen produceras ull, päls och kött. Gården är KRAV-certifierad. Jenny syr, producerar och designar på gården i Stenkumla. Hennes produkter och ett stort utbud av vackra lammskinn säljer hon i sin gårdsbutik.

Se på Google Maps
Foto: Ansarve farm

Att göra i närheten

Upptäck mer i Sverige

Region Gotland